• Redewendungen: blau machen


    blau machen lub blaumachen Znaczenie:   blau machen lub blaumachen – wagarować  während eines bestimmten Zeitraumes ohne triftigen Grund nicht zur Arbeit oder zur Schule gehen     Synonimy:  Schule schwänzen – nie iść do szkoły  Arbeit schwänzen – nie iść do pracy  der Arbeit fernbleiben – być nieobecnym w pracy  grundloses Fernbleiben – nieuzasadniona nieobecność  krankfeiern – być na zwolnieniu lekarskin, nie będąc (poważnie) chorym  seinen Verpflichtungen nicht nachkommen -  nie wypełniać swoich obowiązków  plattmachen wagarować, bumelować  unentschuldigt fehlen być nieobecnym bez usprawiedliweinia  unenschuldigtes Fehlen – nieusprawiedliwiona nieobecność  ohne triftigen  Grund fernbleiben – być nieobecnym bez uzasadnionego powodu     Przykłady użycia:  Ihr Kind ist …

  • Niedziela Palmowa


    Niedziela Palmowa (Palmsonntag) – Początek Wielkiego Tygodnia (Beginn der Karwoche) Niedziela przed Wielkanocą, którą określa się tzw. Niedzielą Palmową, rozpoczyna Wielki Tydzień (die Karwoche/stile Woche). W …

  • Kurs języka niemieckiego


    Zapraszam Cię na grupowy kurs języka niemieckiego od podstaw! Zapisy na kurs języka niemieckiego Od dłuższego czasu rozważałaś/rozważałeś rozpoczęcie nauki języka niemieckiego? A może już wielokrotnie próbowałaś/próbowałeś, …