Odpowiedzialność małżonków za zaciągnięte zobowiązania związane z zaspokajaniem zwykłych potrzeb rodziny